Quy trình mua bán chung cư udic ?

QUY TRÌNH MUA BÁN CHUNG CƯ 

I. Đối với chung cư đang xây dựng ( chung cư hình thành trong tương lai ) đủ điều kiện mua bán 

Đặt cọc tại chủ đầu tư : 100 triệu

Ký hợp đồng mua bán căn hộ

Thanh toán theo tiến độ của chủ đầu tư

II. Đối với chung cư chuyển nhượng hợp đồng mua bán 

Đặt cọc mua bán

Ký văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán tại phòng công chứng

Kê khai + nộp thuế thu nhập cá nhân 2% giá trị chuyển nhượng

Xác nhận văn bản chuyển nhượng tại chủ đầu tư

Trả lời